Vi får tilsendt en produksjonsprøve av dvergsignalet. Dette har vi nok i hende til etter påske.

Er dette ok, så tar det ikke lang tid før resten kommersmiley